daylonger
daylonger
daylonger
Kẹo cao su mới hấp thụ nhanh
Xem chi tiết
Ưu thế
Thuận tiện để mang theo: sản phẩm nhỏ gọn và thiết kế bao bì hiện đại
Có thể sử dụng trước, trong và sau khi hoạt động thể chất
Nhanh chóng tiếp nhận – hiệu quả nhanh: nạp đủ năng lượng!
daylonger
Giải phóng bản thân
Sự kết hợp các thành phần hoạt chất, cung cấp năng lượng khi hoạt động với cường độ cao
Xem chi tiết
daylonger
daylonger
Sắp
có bán
daylonger
Cảm nhận sự tự do
Các thành phần trong sản phẩm là sự trợ giúp tự nhiên giúp loại bỏ căng thẳng thần kinh